Browsing Category

Dharmika

ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೈದು ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೃಪೆ…

ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೈದು ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು…

ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಾಕು…

ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 10 ವರ್ಷ ನಂತರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಲ್ಲಿ 5 ಗ್ರಹ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಾಕು ಸಾಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ. ಯಾರಿಗೆ…

Lakshana: ಲಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲು ವೈಷ್ಣವಿ ಪಡೆದ…

Lakshana: ಲಕ್ಷಣ ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೆ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾಡಲು ವೈಷ್ಣವಿ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ತಿಳಿದರೆ ಮೈಂಡ್…

ಚಿಂತೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ. ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಕಾಲ…

ಚಿಂತೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ. ಆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದಂತಹ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ, ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ??

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ…

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿದ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಶನಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಗೊತ್ತೇ??

ದೀಪಾವಳಿ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಟ: ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಮೆರೆಯುತ್ತೀರಾ. ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ…

ದೀಪಾವಳಿ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಟ: ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಮೆರೆಯುತ್ತೀರಾ. ಆರು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ??