ಎಲ್ಲರ ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಮರೆಮಾಚಲಾಗುವ 5 ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?? ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

50

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಸದಾ ಚಂಚಲೆ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಂದರೆ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

  1. ಹುಡುಗಿಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಕುರಿತಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಹುಡುಗಿಯರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೃಷ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

3. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಡ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅವರು ಆ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿದೆ.

4. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಜೀವನವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ.

5. ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬಂದರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಬಳಿ ಇದರ ಕುರಿತಂತೆ ಹೇಳಲು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೇಳಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜನನಾಂಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ.